Τρίτη 29 Ιουνίου 2021

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Σχολικού Έτους 2020-2021

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου (άρθρο 37, Ν.4692/2020), για το Σχολικό Έτος 2020-2021, όπως εγκρίθηκε από τη Σ.Ε.Ε. Παιδαγωγικής Καθοδήγησης του Σχολείου, το Διευθυντή Π.Ε. Ν. Κορινθίας και με τη σύμφωνη έγκριση του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λουτρακίου Π.-Αγ.Θ.