Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ

Ακολουθεί επιστολή για την εξ΄ αποστάσεως απογευματινή ενημερωτική συνάντηση μαζί με τις οδηγίες σύνδεσης, που μας απέστειλε η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου του Σχολείου μας κα.Ελένη Παπαζήση. Μέρος της επιστολής έχει αποσταλεί στα e-mail των γονέων και κηδεμόνων που έχετε δηλώσει μέσω του συστήματος myschool.

Οι γονείς θα μπορούν να συνδεθούν από το σπίτι τους και θα έχουν δυνατότητα παρακολούθησης και γραπτής διατύπωσης ερωτημάτων τους.

Η ενημερωτική δράση έχει ως θέμα: «COVID-19: Φροντίζοντας τους Γονείς. Η έννοια της ψυχικής ανθεκτικότητας» και θα γίνει την Τετάρτη 30.09.2020, ώρα 17:00-19:00, μέσω της πλατφόρμας Webex.

Κεντρική εισηγήτρια θα είναι η κα.Κατερίνα Στεφανή, Ψυχολόγος από τον οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2020

7η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού-Ευρωπαϊκή Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού 2020

    Με σύνθημα «Αθλούμαι-Μένω Υγιής – Μένω Ασφαλής»  την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020  οι Ε' & ΣΤ' τάξεις του σχολείου μας, ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση της  κ. Τζάνη Β.Ελένης (Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής | Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου, MSc in Adult Education), συνδέθηκαν και παρακολούθησαν ζωντανά ομιλία Ολυμπιονίκη από τον ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ

Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020

Οι εργασίες συνεχίζονται

Σήμερα Τρίτη 22/9/2020 συνεργείο του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων ανέλαβε τον ελαιοχρωματισμό της κεντρικής σιδερένιας πόρτας της  Σχολικής  Μονάδας.

Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Έναρξη λειτουργίας Ειδικής Διαγνωστικής Επιτροπής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ)

Ενημερώνουμε τους Γονείς και Κηδεμόνες ότι στο Σχολείο μας κάθε Τρίτη από 09:00 έως 13:00  θα παρευρίσκονται

η Ψυχολόγος κα.Ελένη Πολυδέρα 

και η Κοινωνική Λειτουργός κα.Χαρίκλεια Σπανού

ως μέλη της Ειδικής Διαγνωστικής Επιτροπής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ) του Σχολείου μας.  

Το προσωπικό της ΕΔΕΑΥ που λειτουργεί στο Σχολείο μας  αποτελείται επιπλέον από τη Διευθύντρια του Σχολείου, κα.Δήμητρα Μίχα, την Υποδιευθύντρια κα.Παναγούλα Μίχα, την Ειδική παιδαγωγό κα.Χριστίνα Βανάουτ και τη γραμματέα της επιτροπής κα.Καλλιόπη Λάμπρου. Όσοι ενδιαφέρεστε, μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο του Σχολείου 2744063167 για να κλείσετε μια συνάντηση για κάθε Τρίτη από 09:00 έως 13:00

Ακολουθεί αναλυτική επιστολή προς όλους τους Γονείς και Κηδεμόνες, απόσπασμα της οποίας έχει αποσταλεί στα e-mail επικοινωνίας που έχετε δηλώσει.

=======================================================

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αγαπητοί γονείς,

Επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για την έναρξη της λειτουργίας της Ειδικής Διαγνωστικής Επιτροπής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ) στο σχολείο φοίτησης του παιδιού σας.

Η ΕΔΕΑΥ αποτελεί ένα νέο καινοτόμο θεσμό με σκοπό τη διαγνωστική εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών σε κάθε σχολική μονάδα γενικής εκπαίδευσης. Συγκροτείται από τον/την διευθυντή/τρια του σχολείου, τον/την εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής, την Ψυχολόγο και την Κοινωνική Λειτουργό. Στις συνεδριάσεις της ΕΔΕΑΥ μπορεί να καλείται και ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός του τμήματος στο οποίο φοιτά ο/η μαθητής/τρια που έχει ανάγκη υποστήριξης. Όλες οι αποφάσεις ή τυχόν παρεμβάσεις για τον/την εκάστοτε μαθητή/τρια λαμβάνονται διεπιστημονικά.

 Ο στόχος του προσωπικού της ΕΔΕΑΥ είναι η ανάπτυξη ενός σχολείου για όλους τους μαθητές χωρίς διακρίσεις και η υποστήριξη του σχολείου στην αντιμετώπιση και επίλυση των προβλημάτων στην εκπαίδευση. Η ΕΔΕΑΥ έχει τις εξής αρμοδιότητες: (α) διενεργεί αξιολόγηση για τη διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών του/της μαθητή/τριας,

(β) διαμορφώνει πρόγραμμα διαφοροποιημένης διδασκαλίας για μαθητές με διαπιστωμένη δυσκολία μάθησης ή/και συμπεριφοράς, και (γ) πραγματοποιεί συνεργατική διεπιστημονική αντιμέτωπη των δυσκολιών του/της μαθητή/τριας μέσα στη σχολική τάξη με τους πόρους που είναι διαθέσιμοι στο σχολείο, στο σπίτι και στην κοινότητα για επιπρόσθετες παρεμβάσεις και παραπέμπει μαθητές που χρειάζονται υποστήριξη σε ειδικές δημόσιες Υπηρεσίες (βλ. ΚΕΔΔΥ, Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο, Κέντρα Ψυχικής Υγιεινής κ.α.).

Οι ενέργειες και εισηγήσεις της ΕΔΕΑΥ έχουν εκπαιδευτικό προσανατολισμό. Αποσκοπούν στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών με εκπαιδευτικές ανάγκες και στη βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους. Η διαγνωστική αξιολόγηση περιλαμβάνει (α) τη συγκέντρωση των αναγκαίων πληροφοριών από το κοινωνικό/οικογενειακό περιβάλλον, (β) τη χορήγηση δοκιμασιών για τον εντοπισμό των εκπαιδευτικών, ψυχολογικών και κοινωνικών αναγκών του/της μαθητή/τριας, συμπεριλαμβανομένης της παρατήρησης στην τάξη και της καταγραφής παρατηρήσεων από τον/την υπεύθυνο/η της τάξης εκπαιδευτικό, και (γ) την παρακολούθηση της πορείας του/της μαθητή/τριας με συναντήσεις συνεργασίας με τους γονείς και το εμπλεκόμενο προσωπικό.

Είναι αυτονόητο ότι για οποιοδήποτε ζήτημα ενημερωθεί η ΕΔΕΑΥ, είτε υγείας είτε οικογενειακό, ισχύει το απόρρητο, που διασφαλίζεται από τις διατάξεις περί προσωπικών δεδομένων.

Προκειμένου τα μέλη της ΕΔΕΑΥ να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους μαθητές που το έχουν ανάγκη, είναι απαραίτητη η σύμφωνη γνώμη των γονέων τους. Για το λόγο αυτό θα ζητηθεί από τον γονέα του/της  μαθητή/τριας να υπογράψει μια υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται τη συνεργασία με την ΕΔΕΑΥ.

Το προσωπικό της ΕΔΕΑΥ που λειτουργεί στο σχολείο μας θα αποτελείται από τη Διευθύντρια του σχολείου, κα Δήμητρα Μίχα, την Υποδιευθύντρια κα Παναγούλα Μίχα, την Ειδική παιδαγωγό κα Χριστίνα Βανάουτ, την Ψυχολόγο κα Ελένη Πολυδέρα, την Κοινωνική λειτουργό κα Χαρίκλεια Σπανού, και τη γραμματέα της επιτροπής κα Καλλιόπη Λάμπρου. Όσοι ενδιαφέρεστε, μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο του σχολείου 2744063167 για να κλείσετε μια συνάντηση. Η επιτροπή δέχεται γονείς και μαθητές κάθε Τρίτη κατά τις ώρες 09:00-13:00.

Ελπίζουμε ο νέος αυτός θεσμός να συμβάλλει θετικά στην ακαδημαϊκή και προσωπική εξέλιξη των μαθητών, στην επικοινωνία μεταξύ του σχολείου και της οικογένειας του μαθητή και στη γενικότερη λειτουργία του σχολείου.

Η Διεύθυνση και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό είναι πάντα στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί σχετικά με τη φοίτηση, την πρόοδο ή/και τη συμπεριφορά των παιδιών σας και μαθητών μας.

Με εκτίμηση

Η Διευθύντρια

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΙΧΑ

Σύλλογος Διδασκόντων 2020-2021

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΙΧΑ (Διευθύντρια)
ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ ΜΙΧΑ (Υποδιευθύντρια) 

Εκπαιδευτικοί ΠΕ70
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΑΠΟΥΝΙΔΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΘΑΝΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΟΚΚΟΤΑ  
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΛΑΜΠΡΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΝΟΥ
ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ ΜΙΧΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΑΡΤΖΙΩΤΗΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΠΙΝΙΑΡΗ ΚΑΒΟΥΡΙΝΟΥ  
ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥΝΤΑ  
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΛΗΡΗ
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ (έως 25/9/20)


Εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής
Τμήμα Ένταξης
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΝΑΟΥΤ

Παράλληλη Στήριξη
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΥΔΙΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΤΣΙΟΥΡΗ

Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΑΠΑΝΙΔΗ

Εκπαιδευτικοί Ειδικοτήτων
Γαλλικών - ΠΕ05
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΟΛΛΗΤΙΔΟΥ

Αγγλικών - ΠΕ06
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΤΡΑΠΑΤΣΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΣΙΛΙΚΑ

Γερμανικών - ΠΕ07
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΥΣΙΚΑΤΟΥ

Καλλιτεχνικών - ΠΕ08
ΜΙΚΑΝ ΖΑΪΜΙ

Φυσικής Αγωγής - ΠΕ11
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΟΥΝΔΟΥΛΑΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΡΑΣ 
(έως 9/11/20)
ΜΑΡΙΑ ΦΟΡΤΗ

Μουσικής - ΠΕ79.01
ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ (έως Ιανουάριο 2021)
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΠΕ 70   (από Ιανουάριο 2021)

Πληροφορικής - ΠΕ86
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Θεατρικής Αγωγής - ΠΕ91.01
ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΡΑΚΗ

==============================================================

Κάθε Τρίτη από 09:00 έως 13:00 στο Σχολείο θα παρευρίσκονται:

Ψυχολόγος
ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΥΔΕΡΑ

Κοινωνική Λειτουργός
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΣΠΑΝΟΥ

(Η ανάρτηση θα ενημερώνεται σταδιακά με τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών, όποτε ανακοινώνονται από τη Δ/νση Π.Ε. Ν. Κορινθίας.
-Αρχική ενημέρωση 02/09/2020)

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2020

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ.ΕΤΟΣ 2020-21

Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, πολυάριθμα συνεργεία του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων ασχολήθηκαν με διάφορες εργασίες συντήρησης και προετοιμασίας του διδακτηρίου του Σχολείου μας για την έναρξη των μαθημάτων. 

Στα συνεργεία περιλαμβάνονταν ομάδες καθαρισμού του προαυλίου ,ομάδες κοπής κλαδιών και συνεργεία για βαφή αιθουσών της κεντρικής κτιριακής Μονάδας του Σχολείου μας, καθώς και λυόμενης αίθουσας.

Επίσης, τρεις ολοκαίνουριες επιτοίχιες βιβλιοθήκες κοσμούν τάξεις του  1ου ορόφου του κτιρίου, αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο μέρος των εσόδων του Χριστουγεννιάτικου Bazaar, σε μια σειρά προγραμματισμένων έργων, προκειμένου να εξοπλιστεί πλήρως η εκπαιδευτική μας κοινότητα.

Ευχαριστούμε, θερμά, τον Δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ.Θεοδώρων για την άμεση ανταπόκρισή του και τον κ. Αναστάσιο Μανδύλη για την ευγενική προσφορά του στην κατασκευή/τοποθέτηση των βιβλιοθηκών.

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020Ενημέρωση για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Ενημερώνουμε τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών του 1ου Δημοτικού Σχολείου Λουτρακίου ότι σύμφωνα με το αριθμό πρωτ. 121802/2020 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) και με στόχο τον προγραμματισμό, τη διαμόρφωση των αντίστοιχων προγραμμάτων και την άμεση έναρξη υλοποίησης της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι απαραίτητη η καταγραφή των μαθητών/τριών οι οποίοι/ες δεν δύνανται να παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία την εκπαιδευτική διαδικασία.

Για το λόγο αυτό, καλούνται οι γονείς και κηδεμόνες των οποίων τα τέκνα υπάγονται στην παραπάνω κατηγορία να προσκομίσουν μέχρι αύριο Παρασκευή 18-09-2020 στη σχολική μονάδα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που βεβαιώνουν ότι εμπίπτουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρου 8 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.55339/20-8-9-2020 (ΦΕΚ 3780 τΒ΄) ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης, Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών.  

Επιπλέον, ενημερωθείτε από το παρακάτω έγγραφο για την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ Ή ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Κατ’ εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 («ΓΚΠΔ») και του Ν. 4624/2019, σας ενημερώνουμε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο της διαδικασίας σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων («ΥΠΑΙΘ»), ως Υπεύθυνο Επεξεργασίας.

Τα προσωπικά σας δεδομένα (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας) αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από το ΥΠΑΙΘ και την εκάστοτε σχολική μονάδα φοίτησης των μαθητών κατ’ εντολή του. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η επικοινωνία των εκπαιδευτικών μαζί σας και ο συντονισμός της διαδικασίας της παροχής σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2020-2021 και εφόσον παραμένει ο κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Κατά τη συμμετοχή σας στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση (οι μαθητές/τριες) εισάγετε στην ειδικά παραμετροποιημένη πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης συνεργαζόμενου με το ΥΠΑΙΘ παρόχου υπηρεσιών πληροφορικής και διαδικτυακού χώρου, κατ’ επιλογήν σας, όνομα ή όνομα χρήστη, τα οποία μπορεί να είναι τυχαία- εικονικά, αποκλειστικά προκειμένου να καταστεί τεχνικά δυνατή η σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω της σχετικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων. Συστήνεται να συνδέεστε μέσω λογισμικού πλοήγησης (browser) και όχι μέσω εφαρμογής, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι συλλέγονται μόνο τα συγκεκριμένα προσωπικά σας δεδομένα.

Κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού μαθήματος συλλέγονται μεταδεδομένα, τα οποία παράγονται κατά τη χρήση της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης και είναι απαραίτητα για τη διάγνωση των τεχνικών ζητημάτων που ανακύπτουν και συνακόλουθα την τεχνική υποστήριξη της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης. Tα μεταδεδομένα αυτά περιλαμβάνουν: α) τη διεύθυνση IP, β) το αναγνωριστικό "User Agent", γ) τον τύπο υλικού, δ) τον τύπο και την έκδοση λειτουργικού συστήματος, ε) την έκδοση διακομιστή-πελάτη, στ) τη διεύθυνση Mac (κατά περίπτωση), ζ) την έκδοση εφαρμογής, η) τις υλοποιηθείσες ενέργειες (είσοδος, έξοδος, κοκ), θ) τις πληροφορίες σύσκεψης: i) τίτλος, ii) ημερομηνία και ώρα, iii) συχνότητα, iv) μέση και πραγματική συχνότητα, v) ποιότητα, vi) ποσότητα, vii) δραστηριότητα δικτύου και viii) συνδεσιμότητα.

Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον (άρ. 6 §1 περ. ε΄ ΓΚΠΔ), δηλαδή το δημόσιο αγαθό της παροχής εκπαίδευσης υπό καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, συνδυαστικά με την εκπλήρωση έννομης υποχρέωση του Υπευθύνου Επεξεργασίας (άρ. 6 §1 περ. γ΄ ΓΚΠΔ), η οποία προβλέπεται στο 12 αρ. 63 του Ν. 4686/2020. Ειδικά όσον αφορά

στα μεταδεδομένα, χρησιμοποιούνται περαιτέρω για σκοπούς αποκλειστικά ερευνητικούς ή/ και στατιστικούς, αφού προηγουμένως ανωνυμοποιηθούν. Νομική βάση της εν λόγω επεξεργασίας είναι η συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του Υπευθύνου Επεξεργασίας (αρ. 6 παρ. 1 περ. γ ΓΚΠΔ), όπως αυτή τίθεται από τη διάταξη του αρ. 1 πδ 18/2018, δηλαδή η διενέργεια στατιστικών αναλύσεων-ερευνών στο πλαίσιο της αποστολής του να αναπτύσσει και να αναβαθμίζει συνεχώς την παιδεία.

Τα προσωπικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται για να λειτουργήσει η πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης θα διαγραφούν μετά τη λήξη των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19. Τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι ήδη αποθηκευμένα στα συστήματα του ΥΠΑΙΘ λόγω της ιδιότητάς σας ως μαθητών ή γονέων/ κηδεμόνων θα διατηρηθούν όπως ορίζεται στις σχετικές Πολιτικές του ΥΠΑΙΘ. Τα μεταδεδομένα που δημιουργούνται διαγράφονται μετά τη λήξη των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους 2020-2021.

Εφόσον έχετε καταχωρίσει τα πραγματικά σας στοιχεία (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ονοματεπώνυμο) στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, έτσι ώστε να μπορείτε να ταυτοποιηθείτε), μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και εναντίωσης στην επεξεργασία αυτών (μόνο όσον αφορά στα μεταδεδομένα) με υποβολή αίτησης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@minedu.gov.gr. Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι δεν ικανοποιήθηκε κάποιο αίτημά σας, έχετε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dpa.gr), Λ. Κηφισίας αρ. 1-3, ΤΚ 115 23, Αθήνα, τηλ. +30-210 6475600, φαξ +30-210 6475628.

Για οποιοδήποτε σχετικό ζήτημα μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του ΥΠΑΙΘ (ΥΠΔ/DPO) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dpo@minedu.gov.gr.

Υπενθυμίζεται ότι η καταγραφή της εικόνας ή της ομιλίας άλλου προσώπου κατά τη διάρκεια των δικτυακών μαθημάτων είναι παράνομη και επισύρει αστικές, ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020

Έναρξη σχολικής χρονιάς - τελετή Αγιασμού

   Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020 χτύπησε στις 08.15 π.μ. το πρώτο κουδούνι για τη νέα σχολική χρονιά 2020 -2021. 
   Η Διευθύντρια κα. Δήμητρα Μίχα και ο Σύλλογος Διδασκόντων υποδέχτηκαν τα παιδιά  και τα οδήγησαν στις νέες τους τάξεις με τους δασκάλους και τις δασκάλες τους. Τα παιδιά παρέλαβαν τα βιβλία και τη μάσκα τους και ενημερώθηκαν για τις νέες συνθήκες λειτουργίας των σχολείων και τη σωστή χρήση της μάσκας.
   Στις 11.30 π.μ. πραγματοποιήθηκε η τελετή Αγιασμού με τον π.Νικόλαο Βασιλόπουλο, παρουσία του Αντιδημάρχου κ.Αναστασίου Σακελαρίου, ο οποίος απεύθυνε μετά τη λήξη της τελετής σύντομο χαιρετισμό στα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς του Σχολείου μας.
 
 
Υπενθυμίζουμε ότι από την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020 το Σχολείο μας λειτουργεί με πλήρες ωράριο για όλες τις τάξεις στο πρωινό πρόγραμμα (08.15 - 13.15), ενώ θα λειτουργήσει κανονικά και το ολοήμερο πρόγραμμα (αποχώρηση 15.00 ή 16.00 σύμφωνα με τις δηλώσεις εγγραφής).

========================================================
Μήνυμα της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
για την έναρξη της σχολικής χρονιάς

Καλή σχολική χρονιά σε όλες και σε όλους!

Μια νέα χρονιά ξεκινά γεμάτη όρεξη για μάθηση, ελπίδες, προσδοκίες, αλλά και με τις
ιδιαιτερότητες μίας νέας κανονικότητας.

Οι προτεραιότητές μας είναι δύο: αφ’ ενός να συνεχίσουμε όσο πιο απρόσκοπτα γίνεται την απαραίτητη για όλους εκπαιδευτική διαδικασία, αφ’ ετέρου να προστατεύσουμε την
πολύτιμη υγεία των μαθητών, των εκπαιδευτικών, των οικογενειών μας.

Τους περασμένους μήνες δοκιμαστήκαμε πολύ. Όμως προσαρμοστήκαμε, αλλάξαμε τις
συνήθειές μας και βγήκαμε νικητές. Έτσι και τώρα, όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε και πάλι.
Επιστρέφουμε λοιπόν στα θρανία, τηρώντας τα μέτρα, ακούγοντας τους δασκάλους και τους καθηγητές μας, ακολουθώντας τις οδηγίες των ειδικών. #Μαθαίνουμε Ασφαλείς.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Χρήσιμα έντυπα

Γενική Αίτηση


Αίτηση βεβαίωσης επίσκεψης

Υπεύθυνη δήλωση

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020

Ωράριο λειτουργίας

Ιστοσελίδα ενημέρωσης Υ.ΠΑΙ.Θ.

Για είσοδο στη σελίδα πατήστε στην εικόνα
Μαθαίνουμε ασφαλείς

ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Έναρξη Σχολικού Έτους 2020-2021 - Αγιασμός

Ν Ε Α   Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
(Σύμφωνα με την εγκύκλιο Φ7/119778/Δ1/11-9-2020 του Υ.ΠΑΙ.Θ. 
που απεστάλη το μεσημέρι της Παρασκευής 11/9/2020.)Έναρξη Σχολικού Έτους 2020-2021 - Αγιασμός

Ενημερώνουμε τους μαθητές και τις μαθήτριες 
του Σχολείου μας, 
τους γονείς και κηδεμόνες ότι 
το Νέο Σχολικό Έτος 2020-2021 ξεκινά τη
 Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020.


!!! Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η !!!
Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει 
να προσέλθουν κανονικά στο Σχολείο 
(Α΄, Β΄, Γ΄ από την πλαϊνή είσοδο - οδός Περιάνδρου,
Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ από την κεντρική είσοδο - οδός Ρήγα Φεραίου και Τέρμα Μπολέτη)
μέχρι τις 08.15 π.μ. 
που χτυπά το κουδούνι της 1ης ώρας.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,

είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ 
από τους μαθητές και τις μαθήτριες στο Σχολείο.

Επίσης, για τους Γονείς και Κηδεμόνες
ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ.

Η τελετή του Αγιασμού του 1ου Δ.Σ. Λουτρακίου 
θα διεξαχθεί από 11.30 π.μ. έως 12.00 μ.μ. (το αργότερο).

Μετά το πέρας του Αγιασμού 
οι μαθητές και οι μαθήτριες 
θα αποχωρήσουν με τη συνοδεία των γονέων τους, 
που θα αναμένουν (καλό είναι από τις 11.30 π.μ.) 
στις εισόδους του διδακτηρίου 
(Α΄, Β΄, Γ΄ στην πλαϊνή είσοδο,
Δ΄, Ε΄, ΣT΄ στην κεντρική είσοδο).

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι επειδή η στελέχωση του 
Σχολείου μας έχει ολοκληρωθεί,
από την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020
το Σχολείο μας θα λειτουργεί για όλες τις τάξεις
με πλήρες ωράριο και για το Πρωινό (αποχώρηση στις 13.15)
και για το Ολοήμερο πρόγραμμα 
(αποχώρηση 15.00 ή 16.00 σύμφωνα με τις δηλώσεις). 

ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ !!!

Η Δ/ντρια                                                                    Τα Μέλη του Σ.Δ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών του Σχολείου μας,

σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων το Σχολικό Έτος 2020 – 2021,

 η είσοδος των Γονέων και Κηδεμόνων
στο χώρο του Σχολείου γίνεται

 μόνο με χρήση μάσκας
και μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας

με τη Διεύθυνση του Σχολείου,
για σοβαρούς λόγους, στο τηλέφωνο του σχολείου:
27440 63167

Επίσης, η επικοινωνία με το Σχολείο μπορεί να γίνεται 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση:
 

1dimLout@sch.gr

ενώ, η ενημέρωσή σας θα γίνεται –όπως πάντα-
από την Ιστοσελίδα του Σχολείου μας
1dsLoutraki.blogspot.com

Η Δ/ντρια

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020

Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020

ΕΟΔΥ: Νέες Οδηγίες για την Ομαλή Επαναλειτουργία των Σχολείων

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) εξέδωσε οδηγίες για τα μέτρα προφύλαξης, από μαθητές και εκπαιδευτικούς, από τον COVID-19 στις Σχολικές Μονάδες για το νέο Σχολικό Έτος 2020-21. 
Ακολουθούν οι αναλυτικές οδηγίες για τα Δημοτικά Σχολεία.

Ανακοινώσεις της Υπουργού Παιδείας για την έναρξη της σχολικής χρονιάς

Ανακοινώσεις της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Νίκης Κεραμέως
ενόψει της σχολικής χρονιάς 2020-2021