Προσέλευση με έντυπο αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) κάθε ΤΡΙΤΗ και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Πλατφόρμα δήλωσης: edupass.gov.gr   -->||<--   Έντυπο Σχολικής Κάρτας για Covid-19 

Έντυπα

Γενική Αίτηση


Αίτηση βεβαίωσης επίσκεψης
 

Υπεύθυνη δήλωση


Έντυπο αίτησης εγγραφής στην Α΄ Δημοτικού


Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή

Έντυπο αίτησης εγγραφής στο Ολοήμερο Πρόγραμμα


Σχολική κάρτα μαθητή/τριας για covid-19