Το Σχολείο μας

Σας καλωσορίζουμε στο ιστολόγιο
του 1ου Δημοτικού Σχολείου Λουτρακίου
    Από τον Οκτώβριο του 2018 Διευθύντρια του  1ου Δημοτικού Σχολείου Λουτρακίου είναι η κα. Δήμητρα Μίχα.

    Στο σχολείο μας λειτουργούν 13 τμήματα. Υπάρχουν από 2 Τμήματα για την
Α΄, Β΄, Γ΄,  Δ΄ , Ε΄ και ΣΤ΄ Τάξη και 1 Τμήμα Ένταξης.

    Το σχολείο από το 2010 λειτουργούσε με βάση το Ενιαίο Αναμορφωμένο Πρόγραμμα Σπουδών, ενώ από το Σχολικό Έτος 2016-17  λειτουργεί με βάση το ΩΠ Ενιαίου Τύπου Ολοημέρου Σχολείου από τις 8:15 έως τις 13:15 για όλες τις τάξεις του Κλασσικού Προγράμματος, και στη συνέχεια λειτουργεί και ως Ολοήμερο Σχολείο με ώρες αποχώρησης στις 15.00 και 16.00.

Αναλυτικά το ωράριο λειτουργίας έχει ως ακολούθως:


Προσέλευση Μαθητών  Πρόγραμμα Ολοήμερου
08:00  π.μ. – 8:15 π.μ. 13:15 - 13:20
1η 08:15 - 09:00 Διάλειμμα 5'
Αποχώρηση μαθητών
κανονικού προγράμματος
2η 09:00 - 09:40
Διάλειμμα 20'
3η 10:00 - 10:45 13:20 - 14:00 
Φαγητό - Χαλάρωση
4η 10:45 - 11:30
Διάλειμμα 15'
14:00 - 14:15
 Διάλειμμα
5η 11:45 - 12:25
Διάλειμμα 10'
14:15 - 15:00
Προετοιμασία
6η 12:35 - 13:15
Αποχώρηση μαθητών 
13.15
Αποχώρηση μαθητών 
15.00
15:15 - 16:00 
Μάθημα Ειδικότητας
Αποχώρηση μαθητών 
16.00

   Με βάση το νέο πρόγραμμα σπουδών σε όλα τα τμήματα οι μαθητές διδάσκονται:
Ξένες γλώσσες
      Αγγλικά σε όλες τις τάξεις
      Γαλλικά ή με επιλογή Γερμανικά στην Ε΄και ΣΤ΄τάξη
Εικαστικά,
Μουσική,
Θεατρική Αγωγή,
Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ).
Στο σχολείο λειτουργούν Εργαστήριο Πληροφορικής. 

    Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Λουτρακίου είναι ο κ. Χαράλαμπος Βλάσσης,  ενώ Πρόεδρος της  Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων είναι ο κ. Σακελλαρίου Αναστάσιος.
         
    Η Ιστοσελίδα μας, φιλοξενούνταν αρχικά στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο 
από τη δημιουργία της στις 16 Νοεμβρίου 2011 από τον εκπαιδευτικό Πληροφορικής του σχολείου μας, κ. Κωνσταντίνο Μυλωνόπουλο (ΠΕ 86),  σε συνεργασία με τον τότε Διευθυντή του 1ου Δημοτικού Σχολείου Λουτρακίου κ. Μιχαήλ Πολυχρονόπουλο ο οποίος συντόνιζε τη διαδικασία των αναρτήσεων, παρέμεινε ενεργή μέχρι τον Αύγουστο του 2017
Οι εκπ/κοί της Σ.Μ. συνεισφέρουν -σχεδόν σε καθημερινό επίπεδο- με υλικό από τις δραστηριότητες του σχολείου μας, ενώ την ανάπτυξη, υποστήριξη και ενημέρωση της Ιστοσελίδας του 1ου Δ.Σ. Λουτρακίου από 01-09-2013 έως τον Αύγουστο του 2017 είχε αναλάβει η εκπαιδευτικός Πληροφορικής  κ. Κωνσταντίνα Κουτσοδήμου (ΠΕ 86).
Από τη Σχολική χρονιά 2017 - 2018 η διαδικτυακή επικοινωνία του Σχολείου μας «μετακόμισε» στην πλατφόρμα ιστολογίων blogger της Google. Την ευθύνη της μετάβασης στη νέα δομή και την τεχνική υποστήριξη του ιστολογίου για το σχολικό έτος 2017-2018 και από το σχολικό έτος 2019-2020 και έως σήμερα έχει ο εκπαιδευτικός Πληροφορικής του σχολείου μας, κ. Κωνσταντίνος Μυλωνόπουλος (ΠΕ 86), ενώ για το σχολικό έτος 2018-2019 την τεχνική υποστήριξη είχε ο κ. Πάρις Βαφειάδης (ΠΕ 86).Φωτογραφίες Σχολείου