Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ

Ακολουθεί επιστολή για την εξ΄ αποστάσεως απογευματινή ενημερωτική συνάντηση μαζί με τις οδηγίες σύνδεσης, που μας απέστειλε η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου του Σχολείου μας κα.Ελένη Παπαζήση. Μέρος της επιστολής έχει αποσταλεί στα e-mail των γονέων και κηδεμόνων που έχετε δηλώσει μέσω του συστήματος myschool.

Οι γονείς θα μπορούν να συνδεθούν από το σπίτι τους και θα έχουν δυνατότητα παρακολούθησης και γραπτής διατύπωσης ερωτημάτων τους.

Η ενημερωτική δράση έχει ως θέμα: «COVID-19: Φροντίζοντας τους Γονείς. Η έννοια της ψυχικής ανθεκτικότητας» και θα γίνει την Τετάρτη 30.09.2020, ώρα 17:00-19:00, μέσω της πλατφόρμας Webex.

Κεντρική εισηγήτρια θα είναι η κα.Κατερίνα Στεφανή, Ψυχολόγος από τον οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού».