Σάββατο 21 Μαρτίου 2020

Οδηγίες για ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

 
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ανταποκρινόμενο στις εξελίξεις και στην αναστολή λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών για την ανάσχεση της μετάδοσης του κορωνοϊού, ενεργοποιεί ψηφιακά εργαλεία που θα επιτρέψουν την εξ αποστάσεως διδασκαλία και επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών.

Ακολουθεί το αρχείο με τις αναλυτικές οδηγίες: