Τρίτη 17 Μαρτίου 2020

Ενημέρωση


Η επικοινωνία με το Σχολείο μας 
-κατά τη διάρκεια αναστολής λειτουργίας λόγω των έκτακτων μέτρων 
για την πρόληψη της διάδοσης του κορωνοϊού- 
θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
στη διεύθυνση:
1dimLout@sch.gr

Η Δ/ντρια