Τρίτη 3 Μαρτίου 2020

Λόγω συμμετοχής των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές ημερίδες που διοργανώνει το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου στην Κόρινθο, σας ενημερώνουμε ότι:
    • την Πέμπτη 05/03/2020 
    δε θα πραγματοποιηθούν μαθήματα στη 
    Γ΄ τάξη.