Πέμπτη 7 Μαΐου 2020

Διαδικασία εισαγωγής μαθητών/τριών στην Α΄ Γυμνασίου για Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία

Από το Υπουργείο Παιδείας δημοσιεύτηκαν οι εγκύκλιοι για τη διαδικασία εισαγωγής μαθητών και μαθητριών στην Α΄ Γυμνασίου σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία.

Διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων

Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Καλλιτεχνικών Σχολείων