Δευτέρα 25 Μαΐου 2020

Τα Δημοτικά Σχολεία ανοίγουν και πάλι τη Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε η επανέναρξη λειτουργίας των Δημοτικών Σχολείων για τους μαθητές και τις μαθήτριες όλων των Τάξεων από τη Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020 έως και την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020 που θα γίνει -ειδικά για φέτος- η λήξη του σχολικού έτους.
Οι όροι λειτουργίας είναι όμοιοι με αυτούς που ίσχυσαν στο άνοιγμα Γυμνασίων και Λυκείων, δηλαδή αν το πλήθος των παιδιών ενός τμήματος ξεπερνά τα 15
το τμήμα θα σπάει σε δύο υποτμήματα με τα μισά παιδιά
όπου το ένα υποτμήμα θα κάνει μάθημα Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή 
και το άλλο Τρίτη - Πέμπτη την μία εβδομάδα 
και αντιστρόφως την επόμενη εβδομάδα

Αν το τμήμα έχει έως 15 παιδιά, τότε θα λειτουργεί καθημερινά.

Το Ολοήμερο Πρόγραμμα ΔΕΝ θα λειτουργεί.

Το Κυλικείο ΔΕΝ θα λειτουργεί.

Τα διαλείμματα θα τροποποιηθούν ώστε να γίνονται σε διαφορετικές ώρες για να μην υπάρχει συνωστισμός.

Με υπεύθυνη δήλωση των γονέων για την ύπαρξη ατόμου στο οικογενειακό περιβάλλον που ανήκει σε ευπαθείς ομάδες ή ασθενεί, θα μπορούν να απουσιάζουν τα παιδιά.

Από την ιστοσελίδα του Σχολείου μας θα ενημερωθείτε με περισσότερες λεπτομέρειες, αμέσως μόλις μας αποσταλούν οι ενημερωτικές εγκύκλιοι από το Υπουργείο Παιδείας.