Τετάρτη 6 Μαΐου 2020

Δυνατότητα επικοινωνίας και συνεργασίας με τα μέλη της ΕΔΕΑΥ (ψυχολόγο και κοινωνική λειτουργό)

Αγαπητοί γονείς, 
Σας ενημερώνουμε ότι, για την υποστήριξή σας την περίοδο που τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά και μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους μπορείτε να επικοινωνείτε είτε με την διευθύντρια του σχολείου είτε απευθείας μαζί μας στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις: 
Μπέκου Μαρία, Κοινωνική Λειτουργός: e-mail: mpekoumaria45@gmail.com
Σωφρονά Παναγιώτα, Ψυχολόγος: e-mail: giotasofronaparallel@gmail.com
Σας ενθαρρύνουμε να επικοινωνείτε μαζί μας για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί σχετικά με το παιδί σας.
Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι γονείς, εκπαιδευτικοί και μαθητές μπορείτε να συμμετέχετε στην ασύγχρονη η-τάξη (eclass) με τίτλο: Ψυχολογική και συμβουλευτική υποστήριξη,  εφόσον το επιθυμείτε.

Με εκτίμηση, 
τα μέλη της ΕΔΕΑΥ 
Παναγιώτα Σωφρονά, Ψυχολόγος
Μαρία Μπέκου, Κοινωνική Λειτουργός