Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020

Ει-δική μας Ιθάκη!

   Την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020, με μεγάλη χαρά υποδεχτήκαμε  την ομάδα μαθητών/τριών του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κορίνθου, συνοδευόμενη από τους κ.κ. Βανάουτ Χριστίνα, Κουκουφίκη Κωνσταντίνα, Αβραάμ Στυλιανή, Αβραάμ Γεωργία, Μπαρκονίκου Εμίνα, Γκούτη Έφη, Ρέμπελο Δημήτριο, Νικολαΐδη Ανδρέα και Καραπανάγο Βασίλειο στο πλαίσιο σύμπραξης / κοινού εκπ/κού προγράμματος Αγωγής Υγείας-Συναισθηματικής Αγωγής  με την Τετάρτη (Δ΄) τάξη του σχολείου μας.
     Συγκεκριμένα, πρόκειται για την πρώτη από μια σειρά συναντήσεων που θα πραγματοποιούνται  κάθε  Παρασκευή στο σχολείο μας, προκειμένου να εκπονηθεί ένα φιλόδοξο  πρόγραμμα που θα προαγάγει τη συνεργασία, θα ενισχύσει την ψυχική ανθεκτικότητα των μαθητών και θα ενδυναμώσει τις σχέσεις εκπαιδευτικών-μαθητών.