Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών


Λόγω συμμετοχής των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές ημερίδες που διοργανώνει το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου στην Κόρινθο, σας ενημερώνουμε ότι:
  • την Τετάρτη 22/01/2020 δε θα πραγματοποιηθούν μαθήματα στην Γ΄και Δ΄ τάξη 
  • την Πέμπτη 23/01/2020 δε θα πραγματοποιηθούν μαθήματα στη Β΄ τάξη
  • την Πέμπτη 13/02/2020 δε θα πραγματοποιηθούν μαθήματα στην Α΄ τάξη.