Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019

Παραμονή των διδακτικών βιβλίων στο Σχολείο

Ενημέρωση για την εφαρμογή της δράσης 
Παραμονή των διδακτικών βιβλίων στο Σχολείο
 
Σύμφωνα με την ΥΑ 217785/Δ1/18-12-2018 ΦΕΚ 6014Β/2018 και ΦΕΚ 56Β/2019 σας ενημερώνουμε ότι η εκπαιδευτική δράση «Παραμονή των διδακτικών βιβλίων στο Δημοτικό Σχολείο» συνεχίζει να υλοποιείται και το σχολικό έτος 2019-20 στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας.
Ειδικότερα, ο Σύλλογος Διδασκόντων του 1ου Δ. Σ. Λουτρακίου αποφάσισε 
την παραμονή των σχολικών βιβλίων στο σχολείο 
την 1η και την 3η Παρασκευή του εκάστοτε μήνα, 
αρχής γενομένης από την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019.