Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2019

Ανακοίνωση

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

Τη Δευτέρα 16/09/2019 
θα σχολάσουμε στις 13:15.

Το Ολοήμερο Σχολείο θα λειτουργήσει
μέχρι τις 16:00,
αλλά ΔΕΝ θα ισχύσει 
η πρωινή ζώνη 07:00-08:00.