Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2020

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης μέσω Webex

Ολοκληρώθηκε η ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Σχολείου μας για το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης μέσω Webex για όλα τα Τμήματα.

Πατήστε στο Τμήμα και μετά καθημερινά πατήστε στο μάθημα της κάθε ώρας για να οδηγηθείτε στην αίθουσα αναμονής της τηλεδιάσκεψης. Εκεί δηλώνετε το ονοματεπώνυμο του μαθητή/της μαθήτριας και πατώντας το Join by browser θα αναμένετε την αποδοχή της σύνδεσης από τον/την εκπαιδευτικό της αντίστοιχης ώρας.

---