Πέμπτη 16 Απριλίου 2020

Μεγάλη Πέμπτη 
*
Σήμερον κρεμάται επί ξύλου
Η ΚΟΡΥΦΩΣΗ 
ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ
Σήμερον κρεμάται επί ξύλου,
ο εν ύδασι την γην κρεμάσας.
Στέφανον εξ ακανθών περιτίθεται,
ο των αγγέλων βασιλεύς.
Ψευδή πορφύραν περιβάλλεται,
ο περιβάλλων τον ουρανόν εν νεφέλαις.
Ράπισμα κατεδέξατο,
ο εν Ιορδάνη ελευθερώσας τον Αδάμ.
Ήλοις προσηλώθη, ο νυμφίος της Εκκλησίας.
Λόγχη εκεντήθη, ο υιός της Παρθένου.
Προσκυνούμεν σου τα Πάθη, Χριστέ.
Δείξον ημίν και την ένδοξόν σου Ανάστασην
Σήμερα κρεμάται επάνω στο ξύλο, Εκείνος που κρέμασε τη Γη πάνω στα ύδατα.
Στεφάνι από αγκάθια φοράει στην κεφαλή, Εκείνος που είναι ο βασιλιάς των Αγγέλων.
Ντύνεται με ψεύτικη πορφύρα, αυτός που περιβάλλει τον ουρανό με σύννεφα.
Δέχτηκε χτύπημα, Εκείνος που στον Ιορδάνη ελευθέρωσε τον Αδάμ
 από το δεσμό της αμαρτίας.
 Με καρφιά καρφώθηκε ο Νυμφίος της Εκκλησίας.
Με λόγχη κεντήθηκε ο Υιός της Παρθένου. Προσκυνούμε τα πάθη σου Χριστέ.
Δείξε σε μας και την ένδοξή σου Ανάσταση