Δευτέρα 6 Απριλίου 2020

Νέα ιστοσελίδα του Υπουργείου για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση


Το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε στη δημιουργία μίας νέας ιστοσελίδας αποκλειστικά για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, όπου είναι αναρτημένες αναλυτικές οδηγίες για όλες τις πλατφόρμες. 
(πατήστε στην εικόνα ή στο σύνδεσμο που ακολουθεί)