Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017

Λυσερά, το μεσαιωνικό χωριό της Γαλλίας με τις 450 ΦάτνεςΜία παρουσίαση του μαθητή της Ε΄ τάξης Ιωακείμ Ρουμελιώτη, στο πλαίσιο του μαθήματος των Γαλλικών.