Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017

Κατασκευή προέκτασης Κεντρικής Κτιριακής Μονάδας 1ου Δημοτικού Σχολείου Λουτρακίου το 1960

Μία σπάνια φωτογραφία, εδώ και 57 χρόνια, περιήλθε πρόσφατα στην κατοχή μας -από ερευνητική αναζήτηση των μαθητών/τριών του Δ1 Τμήματος την οποία και δημοσιοποιούμε- από την κατασκευή της προέκτασης της Κεντρικής Κτιριακής Μονάδας του 
1ου Δημοτικού Σχολείου Λουτρακίου το 1960.