Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017

Αναβάθμιση συναγερμού

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αναβάθμισης του υπάρχοντος συστήματος συναγερμού, ώστε να καλύπτει πλέον όλες τις περιοχές του διδακτηρίου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Λουτρακίου. Οι εργασίες αυτές αποτελούν μέρος των εργασιών αποκατάστασης λειτουργικών αδυναμιών της σχολικής μονάδας,  όπως είχαν καταγραφεί επιτόπια και από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής κ.Αναστάσιο Σακελλαρίου (δείτε εδώ), τον οποίο και ευχαριστούμε για την άμεση δρομολόγηση της εκτέλεσης των εργασιών.