Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2017

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2017-2018

Νέο Δ.Σ. από Νοέμβριο 2017 
Πρόεδρος: Λογοθέτης Κωνσταντίνος
Αντιπρόεδρος: Βλάσση Μαρία
Ταμίας: Μπαλασινός Αλέξης
Γραμματέας: Αμερικάνη Αικατερίνη
Μέλος: Ντούκας Χρήστος (Αναπληρωτής Ταμίας)
Μέλος: Τζαμένη Ελισάβετ (Αναπληρωτής Γραμματέας)
Μέλος: Μουζάκης Αθανάσιος
Αναπληρωματικό Μέλος: Μάρκου Παναγιώτης
Αναπληρωματικό Μέλος: Βέλιου Ελισάβετ

Παλαιό Δ.Σ. έως Νοέμβριο 2017
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ (Πρόεδρος)
ΚΩΝ/ΝΑ ΦΙΛΗ (Αντιπρόεδρος)
ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΡΙΝΗ (Γραμματέας)
ΝΑΝΤΙΑ ΜΑΝΔΥΛΗ (Ταμίας)
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΠΑΛΑΣΙΝΟΣ (Μέλος)
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΛΕΡΟΓΙΑΝΝΗ (Μέλος)
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡΥΣΟΥΔΑΚΗΣ (Μέλος)