Παρασκευή 15 Απριλίου 2022

Διαδικασίες εισαγωγής στην Α' Τάξη Γυμνασίου στα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία

 


Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκαν οι εγκύκλιοι για την εισαγωγή μαθητών/τριων στην Α' Τάξη Γυμνασίου στα Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία. 

Διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2022_2023

Κατάλογος_ΜΟΥΣΙΚΑ_ΣΧΟΛΕΙΑ _2022_23

Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Καλλιτεχνικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2022_2023

Κατάλογος_ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ_ΣΧΟΛΕΙΑ _2022_23

Εγκύκλιος 117162_ΕΓΓΡΑΦΕΣ_ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ Ν4800