Παρασκευή 23 Απριλίου 2021

Διαδικασία εισαγωγής μαθητών/τριων Α΄ Γυμνασίου σε Μουσικά Σχολεία και σε Καλλιτεχνικά Σχολεία

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκαν οι διαδικασίες εισαγωγής μαθητών/τριων Α΄ Γυμνασίου σε Μουσικά Σχολεία και σε Καλλιτεχνικά Σχολεία. 

 Διαδικασία εισαγωγής μαθητών Α' Γυμνασίου σε Μουσικά σχολεία

Το έγγραφο σε μορφή pdf 

Συνημμένα τα μουσικά σχολεία σε μορφή doc 

Διαδικασία εισαγωγής μαθητών Α' Γυμνασίου σε Καλλιτεχνικά Σχολεία

Το έγγραφο σε μορφή pdf 

Συνημμένα τα Καλλιτεχνικά σχολεία σε μορφή doc