Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

Λόγω συμμετοχής των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές ημερίδες που διοργανώνει το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου στην Κόρινθο, σας ενημερώνουμε ότι:
  • την Τετάρτη 26/02/2020 
δε θα πραγματοποιηθούν μαθήματα στην 
E΄ τάξη 
  • την Πέμπτη 27/02/2020 
δε θα πραγματοποιηθούν μαθήματα στη 
Στ΄ τάξη.