Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019

Η ΤΣΑΝΤΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ


Αγαπητοί Γονείς & Κηδεμόνες,
Σύμφωνα με την υπ’ αρ. Πρ.217785/Δ1/18-12-2018 Υπουργική Απόφαση υλοποιείται σε όλα τα σχολεία της χώρας η δράση με θέμα: «Παραμονή των διδακτικών βιβλίων στο Δημοτικό Σχολείο για τουλάχιστον δύο (2) Σαββατοκύριακα το μήνα» (ΦΕΚ 6014/τ.Β ́/31-12-2018 και ΦΕΚ 56/τ.Β ́/21-01-2019). Ειδικότερα, ο Σύλλογος Διδασκόντων του 1ου Δ. Σ. Λουτρακίου αποφάσισε την παραμονή των σχολικών βιβλίων στο σχολείο τις δύο (2) τελευταίες Παρασκευές του εκάστοτε μήνα. Σε περίπτωση αργίας τη συγκεκριμένη ημέρα, ορίζεται η άμεσα προηγούμενη Παρασκευή, κ.ο.κ.