Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2018 το σχολείο θα παραμείνει κλειστό, λόγω  Εκλογών Αιρετών Αντιπροσώπων για Π.Υ.Σ.Π.Ε./Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. / Κ.Υ.Σ.Π.Ε.