Πέμπτη 10 Μαΐου 2018

Δημιουργία αφισών με θέμα «Το περιβάλλον και οι τρόποι προστασίας του»


  Οι μαθητές της Ε΄ τάξης έλαβαν μέρος στον Πανελλήνιο Σχολικό διαγωνισμό «Bravo Schools» που στοχεύει στην ανάδειξη των πιο ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων σε θέματα κοινωνικής υπευθυνότητας που σχετίζονται με τους 17 Παγκόσμιους Στόχους των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Στο μάθημα των Αγγλικών κατασκεύασαν αφίσες στην Αγγλική Γλώσσα με θέματα που αφορούν τις βιώσιμες πόλεις, την προστασία των ψαριών και των ειδών προς εξαφάνιση και την εξοικονόμηση ενέργειας και νερού. 
    Επίσης, η εκπαιδευτικός των Αγγλικών κα.Μαρία Ρόντου έλαβε μέρος στον ίδιο διαγωνισμό παρουσιάζοντας το σχέδιο μαθήματος, το υλικό και τη διαδικασία που ακολούθησε στο μάθημα των Αγγλικών για την κατασκευή των αφισών με τους μαθητές της Ε΄ τάξης.