Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021

Ανακοίνωση για τον Εορτασμό της Εξέγερσης του ΠολυτεχνείουΕνημερώνουμε τους γονείς των μαθητών και μαθητριών του Σχολείου μας ότι την 
Tετάρτη 17 Νοεμβρίου 2021 
οι εορταστικές εκδηλώσεις για την Εξέγερση του Πολυτεχνείου θα υλοποιηθούν κατά τάξεις ακριβώς με την έναρξη του Πρωινού Ωραρίου
 στις 08:15π.μ. και ώρα αποχώρησης στις 09:30 π.μ.
Παρακαλούμε, θερμά, 
για την έγκαιρη παραλαβή των παιδιών.
(Το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν θα λειτουργήσει.)