Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2021

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Σχολικού Έτους 2021-2022

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου (άρθρο 37, Ν.4692/2020), για το Σχολικό Έτος 2021-2022, όπως εγκρίθηκε από τη Σ.Ε.Ε. Παιδαγωγικής Καθοδήγησης του Σχολείου.