Δευτέρα 27 Απριλίου 2020

Πρόγραμμα τηλεδιασκέψεων του Σχολείου μας μέσω Webex

Σας ενημερώνουμε ότι συνεχίζονται από την Τρίτη 28 Απριλίου 2020, οι τηλεδιασκέψεις με την πλατφόρμα webex από το Σχολείο μας (Δείτε εδώ οδηγίες σύνδεσης μέσω webex)

Για διευκόλυνσή σας, πλέον, μπορείτε να πατάτε στους πίνακες που ακολουθούν κατευθείαν στο όνομα του τμήματος/τάξης για να συνδεθείτε στο μάθημα της αντίστοιχης ώρας. Επειδή οι "αίθουσες" τηλεδιασκέψεων είναι ατομικές ανά εκπαιδευτικό, αν υπάρχει μάθημα με διαφορετικούς εκπαιδευτικούς στην ίδια ημέρα, θα πρέπει να συνδεθείτε εκ νέου στο αντίστοιχο μάθημα την ώρα διεξαγωγής του. Στο τέλος κάθε εβδομάδας ή το αργότερο τη Δευτέρα το πρωί θα υπάρχει ανακοίνωση για το πρόγραμμα της ερχόμενης εβδομάδας.Υπενθυμίζουμε πως οι γονείς θα πρέπει να παρακολουθείτε τα προσωπικά σας e-mail και να ελέγξετε ακόμη και τους φακέλους Ανεπιθύμητης Αλληλογραφίας (junk ή και bulk επίσης) μήπως -λόγω των ρυθμίσεών σας- έχουν μετακινηθεί εκεί τα μηνύματα που σας στέλνονται από το σύστημα myschool.

Επιπρόσθετα, όλα τα παιδιά έχουν πλέον αποκτήσει με το λογαριασμό τους στο ΠΣΔ προσωπικό e-mail, που θα πρέπει να ελέγχετε επίσης, αφού εκεί μπορούν να τους έρχονται απευθείας ανακοινώσεις από τα μαθήματα στα οποία έχουν εγγραφεί. (Δείτε εδώ οδηγίες σύνδεσης για τα e-mail στο ΠΣΔ).

Επίσης, θα πρέπει τακτικά να παρακολουθείτε την Ιστοσελίδα του Σχολείου μας, αφού είναι ο μόνος δίαυλος επικοινωνίας μας με όλους σας.

(νέα ενημέρωση 28/4/20)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ ΜΕ WEBEX
(Πατήστε στο όνομα του τμήματος/τάξης στην αντίστοιχη ώρα διεξαγωγής 
για σύνδεση με την "αίθουσα" του μαθήματος)