Τετάρτη 8 Απριλίου 2020

Πρόσβαση στο προσωπικό e-mail των μαθητών/τριών στο ΠΣΔ

Με την απόκτηση λογαριασμών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο από τα παιδιά, εκτός από την πρόσβαση στις ψηφιακές πλατφόρμες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης e-class και e-me, τα παιδιά έχουν αποκτήσει και ένα προσωπικό e-mail στο ΠΣΔ. Η διεύθυνση είναι της μορφής axxxxxx@sch.gr όπου axxxxxx το αντίστοιχο όνομα χρήστη που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση σε e-class και e-me.
Οι γονείς και τα παιδιά θα είναι καλό να μάθουν πως θα βλέπουν αυτό το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αφού μέσω αυτού μπορούν να λάβουν ανακοινώσεις απευθείας από τα μαθήματα στα οποία συμμετέχουν στις πλατφόρμες.

Αυτό γίνεται πολύ απλά με μετάβαση στη σελίδα (πατήστε τον τίτλο ή το λογότυπο):
και η είσοδος γίνεται με το όνομα χρήστη και τον κωδικό που έχετε και για τις πλατφόρμες e-class και e-me.

Μέχρι να ανοίξουν τα σχολεία, οι γονείς θα πρέπει να παρακολουθούν καθημερινά: 
- τα προσωπικά τους email (αυτά που δώσατε στο σχολείο), 
- τα  email των παιδιών στο ΠΣΔ σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία, 
- την Ιστοσελίδα του Σχολείου μας
αφού αυτά είναι οι μοναδικοί δίαυλοι επικοινωνίας μας σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες που όλοι βιώνουμε.
Δείτε στο ακόλουθο βίντεο από τη συνάδελφο Δρ.Πηνελόπη Μαρκέλου, τη χρήση του e-mail του ΠΣΔ (ενημέρωση 3-5-20).