Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2019

Ενημερωτικό μήνυμα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


  Ενημερώνουμε ότι λόγω διενέργειας επιμορφωτικών ημερίδων ανά εκπαιδευτικούς τάξεων του ΠΕΚΕΣ Πελοποννήσου υπό την αιγίδα της Συντονίστριας Εκπαιδευτικού Έργου με αρμοδιότητα της σχολικής μας μονάδας κας Παπαζήση Ελένης
κατά τις ημέρες διεξαγωγής των ημερίδων 
οι μαθητές και οι μαθήτριες 
των αντίστοιχων τάξεων ΔΕΝ θα έρθουν στο Σχολείο. 

Συγκεκριμένα:

Στ΄ Τάξη: Πέμπτη 07 Νοεμβρίου 2019

Ε΄ Τάξη: Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019 

Δ΄ Τάξη: Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019