Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019

Ανακοίνωση για τον Εορτασμό της Εξέγερσης του Πολυτεχνείου


   Ενημερώνουμε τους γονείς των μαθητών και μαθητριών του Σχολείου μας ότι την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019 οι εορταστικές εκδηλώσεις για την Εξέγερση του Πολυτεχνείου θα υλοποιηθούν κατά τάξεις ακριβώς με την έναρξη του Πρωινού Ωραρίου στις 08:15π.μ. και ώρα αποχώρησης στις 09:30 π.μ.
    Υπενθυμίζουμε ότι τη συγκεκριμένη ημέρα, λόγω των εορταστικών εκδηλώσεων, το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν θα λειτουργήσει.
Παρακαλούμε, θερμά, για την έγκαιρη παραλαβή των παιδιών.