Τρίτη 31 Μαρτίου 2020

Οδηγίες για σύνδεση στα μαθήματα του σχολείου μας στην πλατφόρμα e-me

Η διαδικασία εγγραφής 
σε αυτή την πλατφόρμα διαφέρει. 

1. Θα πρέπει τα παιδιά να συνδεθούν έστω και μία φορά με τους λογαριασμούς στο ΠΣΔ, ώστε να είναι ορατοί στην πλατφόρμα στη σελίδα

2. Σε επόμενη φάση-εφόσον πλέον είναι ορατοί- οι εκπαιδευτικοί τους θα μπορούν να τους εντοπίσουν και θα τους αποστείλουν πρόσκληση για συμμετοχή στην "κυψέλη" τους, όπως είναι η ορολογία για τα τμήματα σε αυτή την πλατφόρμα.


3. Την επόμενη φορά που θα συνδεθούν τα παιδιά στην πλατφόρμα θα ελέγξουν τις ειδοποιήσεις στην e-me (καμπανάκι), για να δουν αν έχουν λάβει πρόσκληση (ή προσκλήσεις) συμμετοχής σε κάποια «κυψέλη» (ή κυψέλες). Αν έχουν λάβει πρόσκληση από τον/την εκπαιδευτικό σου για συμμετοχή στην κυψέλη της τάξης, θα κάνουν «ΑΠΟΔΟΧΗ». Μετά την αποδοχή, θα είναι πλέον μέλη της συγκεκριμένης κυψέλης.


Όλοι οι εκπαιδευτικοί ενημερώνονται καθημερινά από το σχολείο μας για τα παιδιά που έχουν αποκτήσει λογαριασμό στο ΠΣΔ, ώστε όσοι επιλέξουν να δημιουργήσουν μαθήματα στην e-me να μπορούν να προσκαλέσουν τους μαθητές τους.

Ακολουθούν οι αναλυτικές οδηγίες σύνδεσης και χρήσης της e-me για τα παιδιά.