Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019

Ολοκλήρωση διαμόρφωσης γηπέδων μπάσκετ και βόλεϊ


Την Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019 ολοκληρώθηκε η διαμόρφωση 
των γηπέδων μπάσκετ και βόλεϊ με την τοποθέτηση των διαγραμμίσεων.