Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2019 
το σχολείο θα παραμείνει κλειστό
λόγω Γενικής Συνέλευσης 
του Συλλόγου Εκπαιδευτικών 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Κορινθίας.