Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017

Ωρολόγιο Πρόγραμμα από Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2017

Ενημερώνουμε τους γονείς των μαθητών/τριών 
του Σχολείου μας ότι από την τρέχουσα εβδομάδα 
(από 18-09-2017 και εντεύθεν
το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Σχολείου μας 
θα ολοκληρώνεται πλήρως στις 13.15μ.μ. 

Παρακαλούμε, θερμά, για την έγκαιρη και ασφαλή παραλαβή των παιδιών. 

Επισημαίνεται ότι η λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος θα υλοποιηθεί μετά το πέρας της πλήρους στελέχωσης του Σχολείου μας, στο άμεσο, προσεχές μέλλον (πιθανότατα τέλη Σεπτέμβρη).