Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022

Ανακοίνωση για τον Εορτασμό της Εξέγερσης του Πολυτεχνείου

Ενημερώνουμε τους γονείς των μαθητών και μαθητριών του Σχολείου μας ότι την 

Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022

οι εορταστικές εκδηλώσεις για την Εξέγερση του Πολυτεχνείου θα υλοποιηθούν κατά

τάξεις ακριβώς με την έναρξη του Πρωινού Ωραρίου

 στις 08:15π.μ. και ώρα αποχώρησης στις 09:30 π.μ.

Παρακαλούμε, θερμά, 

για την έγκαιρη παραλαβή των παιδιών.

(Το Ολοήμερο Πρόγραμμα δε θα λειτουργήσει.)