Πέμπτη 24 Μαρτίου 2022

Ανακοίνωση για τη Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω της αυριανής Εθνικής Εορτής και την εξ αυτής μη πραγματοποίηση του προγραμματισμένου αυτοδιαγνωστικού ελέγχου - self test για την Παρασκευή, θα πρέπει όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες να προσέλθουν τη Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022 με αυτοδιαγνωστικό έλεγχο  - self test στη Σχολική μας Μονάδα. 

Το self test θα πρέπει να έχει γίνει τη Δευτέρα το πρωί για να σας καλύπτει και για το προγραμματισμένο τεστ της Τρίτης. Αν για παράδειγμα κάποιος κάνει το τεστ την Κυριακή, θα πρέπει να κάνει και δεύτερο τεστ - το προγραμματισμένο - για την Τρίτη. Αν όμως κάποιος κάνει το τεστ τη Δευτέρα το πρωί, δεν θα χρειαστεί δεύτερο τεστ για την Τρίτη, λόγω μη παρέλευσης  του 24ώρου.