Πέμπτη 6 Μαΐου 2021

Διευκρινίσεις για τη δικαιολόγηση των απουσιών μαθητών_τριών που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρό_ά υποκείμενο_α νοσήματα

 
Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων δίνονται διευκρινίσεις για τη δικαιολόγηση των απουσιών μαθητών/τριών που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρό/ά υποκείμενο/α νοσήματα.

Πατήστε εδώ για την εγκύκλιο με τις διευκρινήσεις

Πατήστε εδώ για το αντίστοιχο ΦΕΚ