Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2020

Ανάκτηση κωδικού εισόδου στο ΠΣΔ

Σε περίπτωση που έχουμε ξεχάσει τον κωδικό εισόδου στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο,

1. αν δεν θυμόμαστε και το όνομα χρήστη επικοινωνούμε με το σχολείο ή το δάσκαλο ή τη δασκάλα του τμήματος για να μας το υπενθυμίσει (είναι της μορφής axxxxxx,  όπου xxxxxx αριθμός)

2. πηγαίνουμε στην ακόλουθη σελίδα ανάκτησης του κωδικού, όπου το σύστημα του ΠΣΔ θα μας στείλει στο e-mail που δηλώσαμε κατά τη διαδικασία της εγγραφής έναν νέο κωδικό. Από την ίδια σελίδα επιλέγοντας αλλαγή κωδικού μπορούμε στη συνέχεια να τον αλλάξουμε σε κάτι που θα μας είναι πιο ευκολομνημόνευτο.

https://register.sch.gr/password/reset_password/