Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Έναρξη λειτουργίας Ειδικής Διαγνωστικής Επιτροπής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ)

Ενημερώνουμε τους Γονείς και Κηδεμόνες ότι στο Σχολείο μας κάθε Τρίτη από 09:00 έως 13:00  θα παρευρίσκονται

η Ψυχολόγος κα.Ελένη Πολυδέρα 

και η Κοινωνική Λειτουργός κα.Χαρίκλεια Σπανού

ως μέλη της Ειδικής Διαγνωστικής Επιτροπής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ) του Σχολείου μας.  

Το προσωπικό της ΕΔΕΑΥ που λειτουργεί στο Σχολείο μας  αποτελείται επιπλέον από τη Διευθύντρια του Σχολείου, κα.Δήμητρα Μίχα, την Υποδιευθύντρια κα.Παναγούλα Μίχα, την Ειδική παιδαγωγό κα.Χριστίνα Βανάουτ και τη γραμματέα της επιτροπής κα.Καλλιόπη Λάμπρου. Όσοι ενδιαφέρεστε, μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο του Σχολείου 2744063167 για να κλείσετε μια συνάντηση για κάθε Τρίτη από 09:00 έως 13:00

Ακολουθεί αναλυτική επιστολή προς όλους τους Γονείς και Κηδεμόνες, απόσπασμα της οποίας έχει αποσταλεί στα e-mail επικοινωνίας που έχετε δηλώσει.

=======================================================

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αγαπητοί γονείς,

Επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για την έναρξη της λειτουργίας της Ειδικής Διαγνωστικής Επιτροπής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ) στο σχολείο φοίτησης του παιδιού σας.

Η ΕΔΕΑΥ αποτελεί ένα νέο καινοτόμο θεσμό με σκοπό τη διαγνωστική εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών σε κάθε σχολική μονάδα γενικής εκπαίδευσης. Συγκροτείται από τον/την διευθυντή/τρια του σχολείου, τον/την εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής, την Ψυχολόγο και την Κοινωνική Λειτουργό. Στις συνεδριάσεις της ΕΔΕΑΥ μπορεί να καλείται και ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός του τμήματος στο οποίο φοιτά ο/η μαθητής/τρια που έχει ανάγκη υποστήριξης. Όλες οι αποφάσεις ή τυχόν παρεμβάσεις για τον/την εκάστοτε μαθητή/τρια λαμβάνονται διεπιστημονικά.

 Ο στόχος του προσωπικού της ΕΔΕΑΥ είναι η ανάπτυξη ενός σχολείου για όλους τους μαθητές χωρίς διακρίσεις και η υποστήριξη του σχολείου στην αντιμετώπιση και επίλυση των προβλημάτων στην εκπαίδευση. Η ΕΔΕΑΥ έχει τις εξής αρμοδιότητες: (α) διενεργεί αξιολόγηση για τη διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών του/της μαθητή/τριας,

(β) διαμορφώνει πρόγραμμα διαφοροποιημένης διδασκαλίας για μαθητές με διαπιστωμένη δυσκολία μάθησης ή/και συμπεριφοράς, και (γ) πραγματοποιεί συνεργατική διεπιστημονική αντιμέτωπη των δυσκολιών του/της μαθητή/τριας μέσα στη σχολική τάξη με τους πόρους που είναι διαθέσιμοι στο σχολείο, στο σπίτι και στην κοινότητα για επιπρόσθετες παρεμβάσεις και παραπέμπει μαθητές που χρειάζονται υποστήριξη σε ειδικές δημόσιες Υπηρεσίες (βλ. ΚΕΔΔΥ, Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο, Κέντρα Ψυχικής Υγιεινής κ.α.).

Οι ενέργειες και εισηγήσεις της ΕΔΕΑΥ έχουν εκπαιδευτικό προσανατολισμό. Αποσκοπούν στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών με εκπαιδευτικές ανάγκες και στη βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους. Η διαγνωστική αξιολόγηση περιλαμβάνει (α) τη συγκέντρωση των αναγκαίων πληροφοριών από το κοινωνικό/οικογενειακό περιβάλλον, (β) τη χορήγηση δοκιμασιών για τον εντοπισμό των εκπαιδευτικών, ψυχολογικών και κοινωνικών αναγκών του/της μαθητή/τριας, συμπεριλαμβανομένης της παρατήρησης στην τάξη και της καταγραφής παρατηρήσεων από τον/την υπεύθυνο/η της τάξης εκπαιδευτικό, και (γ) την παρακολούθηση της πορείας του/της μαθητή/τριας με συναντήσεις συνεργασίας με τους γονείς και το εμπλεκόμενο προσωπικό.

Είναι αυτονόητο ότι για οποιοδήποτε ζήτημα ενημερωθεί η ΕΔΕΑΥ, είτε υγείας είτε οικογενειακό, ισχύει το απόρρητο, που διασφαλίζεται από τις διατάξεις περί προσωπικών δεδομένων.

Προκειμένου τα μέλη της ΕΔΕΑΥ να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους μαθητές που το έχουν ανάγκη, είναι απαραίτητη η σύμφωνη γνώμη των γονέων τους. Για το λόγο αυτό θα ζητηθεί από τον γονέα του/της  μαθητή/τριας να υπογράψει μια υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται τη συνεργασία με την ΕΔΕΑΥ.

Το προσωπικό της ΕΔΕΑΥ που λειτουργεί στο σχολείο μας θα αποτελείται από τη Διευθύντρια του σχολείου, κα Δήμητρα Μίχα, την Υποδιευθύντρια κα Παναγούλα Μίχα, την Ειδική παιδαγωγό κα Χριστίνα Βανάουτ, την Ψυχολόγο κα Ελένη Πολυδέρα, την Κοινωνική λειτουργό κα Χαρίκλεια Σπανού, και τη γραμματέα της επιτροπής κα Καλλιόπη Λάμπρου. Όσοι ενδιαφέρεστε, μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο του σχολείου 2744063167 για να κλείσετε μια συνάντηση. Η επιτροπή δέχεται γονείς και μαθητές κάθε Τρίτη κατά τις ώρες 09:00-13:00.

Ελπίζουμε ο νέος αυτός θεσμός να συμβάλλει θετικά στην ακαδημαϊκή και προσωπική εξέλιξη των μαθητών, στην επικοινωνία μεταξύ του σχολείου και της οικογένειας του μαθητή και στη γενικότερη λειτουργία του σχολείου.

Η Διεύθυνση και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό είναι πάντα στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί σχετικά με τη φοίτηση, την πρόοδο ή/και τη συμπεριφορά των παιδιών σας και μαθητών μας.

Με εκτίμηση

Η Διευθύντρια

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΙΧΑ