Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την επίδοση των Τίτλων Προόδου


Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες,


Σας ενημερώνουμε ότι την 
Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020
θα επιδοθούν οι Τίτλοι Προόδου στους μαθητές/στις μαθήτριες του Σχολείου μας, 
τηρουμένων των οδηγιών του ΕΟΔΔΥ λόγω κορωνοϊού.

Συγκεκριμένα:
  • Οι μαθητές/τριες που προσήλθαν αυτή την εβδομάδα Δευτέρα και Τετάρτη (2ο υποτμήμα)  θα προσέλθουν στις 08:30 π.μ. και θα αποχωρήσουν στις 09:00 π.μ.
  • Οι μαθητές/τριες που προσήλθαν αυτή την εβδομάδα Τρίτη και Πέμπτη (1ο υποτμήμα)  θα προσέλθουν στις 09:30 π.μ. και θα αποχωρήσουν στις 10:00 π.μ.
  • Οι γονείς των μαθητών/τριων που απουσίαζαν μετά την επαναλειτουργία των σχολείων τον Ιούνιο, θα προσέλθουν στις 10:15 π.μ.
Παρακαλούμε, θερμά, για την έγκαιρη παραλαβή των παιδιών.