Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2018

Ειδικότητες Ψυχολόγου και Κοινωνικής Λειτουργού στο 1ο Δ.Σ.Λουτρακίου


Σήμερα, Πέμπτη, 22-02-2018,  ανέλαβαν υπηρεσία στο 1ο Δ.Σ. Λουτρακίου  οι κκ. Ολυμπία - Ιωάννα Λαζανά, ως Ψυχολόγος και Στυλιανή Αβραάμ, ως  Κοινωνική Λειτουργός, οι οποίες και θα είναι στη διάθεση των Μελών της Σχολικής μας Κοινότητας εκάστη Πέμπτη. 

Τις καλωσορίζουμε, με χαρά, στο 1ο Δ.Σ. Λουτρακίου!

Ευχόμαστε, θερμά, να έχουν μια γόνιμη και παραγωγική θητεία στη Σχολική μας Μονάδα!